Đồng cuộn

170.00

Đồng lá dạng cuộn size : 25×3 cuộn, 30×3 cuộn, 40×4 cuộn.
Tiêu chuẩn
Đồng đỏ – C1040, C1070, C1100, C1201, C1200, C151, C194, C1441
Đồng kẽm (đồng thau) – C2200, C2400, C2600, C2680, C2720, C2801

Category: