Que hàn thau dùng hàn đồng với sắt

Lĩnh vực: Que hàn đồng, hàn thau được sử dụng rộng rãi trong ngành trang trí nội thất, quảng cáo, hàn giàn lạnh, các đoạn ống nối

Thành phần hóa học: Cu, Zn, Sn, Si
Nhiệt độ nóng chảy khoảng 890-900 oC
Chiều dài: 1m
Độ dày: 0.2 li