Tag Archives: Nhiệt độ chảy của đồng

Khối lượng nguyên tử trọng lượng riêng nhiệt độ chảy của đồng

Kim loại đồng có màu hồng, kết tinh ở dạng lập phương diện tâm. Khối lượng nguyên tử 63,54. Trọng lượng riêng 8,93g/cm3. Nhiệt độ chảy 10830C. Nhiệt độ sôi 23600C.Đồng là một trong số kim loại quan trọng bậc nhất của công nghiệp. Nó có nhiều tính năng ưu việt: độ dẫn điện và […]