Đồng dây

170.00

-Dùng để làm dây quấn biến áp, cuộn cảm xuyến, dây câu mạch..

-Kích thước dây : 0.1, 0.2, 0.3 , 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8   0.9mm.

-Trọng lượng 1 lạng.