Đặc điểm và ứng dụng của Que hàn đồng bọc thuốc

Que hàn đồng bọc thuốc Là que hàn điện, Hàn Hồ Quang. Đóng gói: 1kg/hộp.

Que hàn đồng bọc thuốc – hàn điện là que hàn đồng hàn hồ quang chất lượng cao với nhiều ưa điểm, dễ hàn, thao tác linh hoạt, ứng dụng rộng rãi. Là que hàn điện dùng hàn đồng, một sản phẩm độc đáo và mới được phân phối tại thị trường Việt Nam trong vài năm trở lại đây. 

Đặc điểm và ứng dụng của Que hàn đồng bọc thuốc

Que hàn đồng bọc thuốc có ưu điểm dễ hàn tại mọi vị trí cần hàn, mồi hồ quang nhạy, dễ bong xỉ, xỉ bong sạch, cho mối hàn ngấu tốt, chịu lực, độ thẩm mỹ và chất lượng mối hàn bền bỉ.

Que hàn đồng bọc thuốc có ứng dụng cao trong hàn phục hồi sửa chữa, có thể hàn được vỏ máy, thân tàu, sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô, đóng tàu, hàn đồng đỏ tấm dày, hàn đồng yêu cầu bền bỉ, ngấu. Có thể hàn thép, hàn thép với đồng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *