Hợp kim đồng và ứng dụng trong cuộc sống thường ngày

Hợp kim đồng là vật liệu trên cơ sở đồng (nguyên tố) được hợp kim hóa với các nguyên tố hóa học khác như thiếc, chì, kẽm, bạc, vàng, ăng ti moan… Hợp kim đồng có đặc tính chống ăn mòn tốt trong môi trường bình thường. Tính năng điện của hợp kim đồng thấp hơn đồng nguyên chất, nhưng các tính năng cơ tính và tính đúc của nó lại vượt trội.

Đồng cũng như hợp kim của nó được ứng dụng để sử dụng trong vô số những vật dụng phổ biến và rộng rãi trong các ngành công nghiệp cốt lõi đem lại chất lượng kinh tếtổng thể.

Để phân loại đồng và hiểu rõ ứng dụng của nó, Hiệp hội Phát triển Đồng (CDA) đã phân loại chúng thành bốn ngành sử dụng cuối: điện, xây dựng, giao thông vận tải và khác theo tỉ lệ sản lượng đồng toàn cầu sử dụng của từng ngành theo ước tính của các CDA để được:

  • Điện 65%
  • Xây dựng 25%
  • Giao thông vận tải 7%
  • Khác 3%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *