Cọc tiếp địa chống sét

Cọc tiếp địa chống sét, cọc đồng tiếp địa với chất liệu đồng đỏ và đồng vàng ( đồng thau) được công ty chúng tôi cung cấp đều đạt tiêu chuẩn về đồng rất cao. Chất lượng cọc tiếp địa đồng đạt 99,9%. Đồng vàng cứng có thể đóng trực tiếp xuống đất. Riêng đồng đỏ mềm đặc không đóng trực tiếp được vào đất mà phải khoan hoặc đào các giếng tiếp địa.