Que hàn đồng bọc thuốc ECu

Que hàn đồng bọc thuốc – hàn điện là que hàn đồng hàn hồ quang chất lượng cao với nhiều ưa điểm, dễ hàn, thao tác linh hoạt, ứng dụng rộng rãi. Là que hàn điện dùng hàn đồng, một sản phẩm độc đáo và mới được phân phối tại thị trường Việt Nam trong vài năm trở lại đây

Tiêu chuẩn: AWS A5.6 Ecu / ISO 9002, ABS, LR. Model: Ecu107 Copper 39 Thành phần hóa học: Cu: 98%, Si: 0.5%, Sn: 1.0%, P: 0.15%, Others: 0.5%