Que hàn đồng nhiệt độ thấp

  • Điểm nóng chảy: 710-793(℃)
  • Danh sách đóng gói: 5/10/20/30/50 cái mỗi Bộ que hàn
  • Chiều dài: 50cm
  • Màu: Đồng
  • Chất liệu: Đồng phốt-pho
  • Đường kính: 0.1cm/0.15cm/0.2cm/0.25/0.3cm/0.13*0.32cm/0.4cm