Thi công chống sét nhà ở , biệt thự, nhà xưởng, nhà cao tầng

Chúng tôi đã Thi công chống sét nhà ở,nhà máy, nhà xưởng, nhà cao tầng, nhà biệt thự, nhà phố, chung cư lắp đặt hàng trăm công trình trên khắp cả Nước, Tất cả các công trình mà Chúng tôi đã lắp đặt đều đảm bảo an toàn chống sét 100%, chưa từng xẩy ra sự cố – dù là nhỏ nhất.

Thi công hệ thống chống sét, hệ thống chống sét, hệ thống kim thu sét, hệ thống thu lôi, cột thu lôi, chống sét trực tiếp, thi công hệ thống chống sét trực tiếp… đều gọi chung là hệ thống thu sét. Vì hệ thống chống sét trực tiếp sẽ hút được dòng sét đánh và bảo vệ tài sản, tính mạng con người tại khu vực có lắp hệ thống kim thu sét.

Với dịch vụ thi công nhanh gọn luôn đảm bảo an toàn, chưa từng chậm tiến độ với các chủ đầu tư. Nhiều công trình, Chủ đầu tư đã thuê các đơn vị khác không đủ năng lực thi công dẫn đến việc thi công không đảm bảo kỹ thuật, khi có sét xẩy ra vẫn bị hư hỏng máy móc thiết bị. Chỉ đến khi các Chủ đầu tư này tìm đến công ty chống sét chúng tôi và sử dụng giải pháp thi công chống sét  thì công trình mới đảm bảo hiệu quả chống sét mong muốn

Hướng dẫn chi tiết cách lắp đặt hệ thống tiếp địa chống sét đúng tiêu chuẩn:

 • Thường dùng cọc đồng đường kính từ 14mm trở lên, dài 2m.
 • Chiều sâu và số lượng cọc tùy thuộc vào địa chất từng vùng, làm sao khi kiểm tra điện trở đo được dưới 10 Ohm.
 • Các cọc phải nối với nhau bằng dây đồng, hàn hoặc bắt bằng bulon đồng.
 • Dây tiếp đất này được nối với vỏ kim loại của các thiết bị điện trong nhà.

Để lắp đặt và sử dụng hiệu quả các thiết bị chống sét chúng tôi gửi tới bạn một số lời khuyên như sau:

Tiêu chí Lưu ý khi lắp đặt sử dụng thiết bị chống sét
Kim thu sét Kim thu sét là một thanh sắt hay thanh kim loại (gọi là kim cổ điển) được gắn trên mái của công trình và có dây dẫn xuống hệ thống tiếp đất.

Khi chọn vị trí, độ cao đặt kim thu sét và chiều cao cột, cần lưu ý đảm bảo khoảng cách tiêu chuẩn giữa cột kim và các vật xung quanh.

Dây dẫn để thoát sét – Nên sử dụng dây đồng tròn bện có độ dẫn điện tốt.

– Dây nên ít chắp nối và càng to càng tốt. Nên sử dụng dây có tiết diện 50 mm2 trở lên.

– Trong quá trình thi công, hãy chọn đường đi dây thẳng nhất.

– Số lượng dây thoát sét tùy thuộc vào kích thước ngôi nhà (tối thiểu phải có 2 dây, đối với các ngôi nhà to cần có nhiều dây hơn).

Hệ thống tiếp đất chống sét – Trong thiết kế hệ thống tiếp đất, tùy từng vùng đất mà bố trí số lượng cọc và kiểu cho phù hợp, đảm bảo điện trở nối đất đúng quy định. Thông thường, bộ phận thu sét gồm 3 đến 5 kim thu sét được gắn trên nóc nhà và nối với nhau.

– Hệ thống tiếp đất phải có tổng trở nhỏ và ổn định trong nhiều năm, đảm bảo việc tản năng lượng sét xuống đất nhanh và an toàn.

Vật liệu công trình – Đối với ngôi nhà làm bằng vật liệu dễ cháy, phải cách ly kim thu sét với vật liệu dễ cháy.
Bảo đảm an toàn cho các thiết bị điện tử Cần lắp thêm một tầng cắt sét thứ cấp (tầng bảo vệ thứ 2). Thiết bị thứ cấp này có tác dụng làm giảm điện áp dư từ tầng sơ cấp, giúp bảo đảm an toàn cho các thiết bị điện tử.
Chống sét đánh ngang Nếu chỉ dùng hệ thống kim thu sét tia tiên đạo thì chỉ bảo vệ được sét đánh thẳng xuống công trình còn không thể bảo vệ hệ thống chống sét đánh ngang công trình (nhất là đối với công trình cao trên 45 m).

Vì vậy, tùy từng vị trí công trình xem xung quanh có nhà cao tầng và hệ thống chống sét hay không mà quyết định thêm vòng tròn chống sét bằng thanh đồng chạy xung quanh nhà để chống sét đánh ngang, khoảng 10 m một vòng tròn và liên kết với nhau thành một hệ thống thu sét.

 

 

28 thoughts on “Thi công chống sét nhà ở , biệt thự, nhà xưởng, nhà cao tầng

 1. Rule-based Data Parsing says:

  Greetings! If you need web scraping services,
  I’d gladly help you out. As a skilled professional in this domain, I possess
  the knowledge and essential tools to provide fast and accurate data extraction. This can aid you in making well-informed decisions and growing your
  business. Feel free to get in touch with me for assistance with web scraping..

  Rule-based Data Parsing

 2. RichardKally says:

  Hey there, my fellow porn enthusiasts! Are you ready to explore the world of mature porn? Well, let me tell you, our top performers are here to take you on a wild ride! These seasoned mature models know how to please and they’re not afraid to show it. From steamy solo scenes to hardcore group action, this site has it all. So, grab your popcorn, sit back, and get ready to experience the best of the mature porno world. Trust me, you won’t be disappointed!

 3. 유튜브 좋아요 늘리기 says:

  유튜브 구독자 늘리기을 사용한 주요 비즈니스 기능으로는 ‘인스타그램 숍스’가 소개됐다. 인스타그램 숍스는 인스타그램 플랫폼 내에서 온라인 사업자의 브랜드 제품, 행사, 가격 등 정보를 제공하는 디지털 가게이다. 사용자는 인스타그램 프로필이나 메인 탐색바의 숍스 탭, 인스타그램 탐색 탭 등을 통해 상점을 방문할 수 있습니다.

  유튜브 좋아요 늘리기

 4. JosephMex says:

  В засушливой долине недалеко от угандийского города Юмбе, где около 200 тыс. эмигрантов живут в общине, которую называют Биди-Биди, ученые возводят первое в своем роде пространство для представлений и искусств.
  Последние 7 лет Биди-Биди перевоплотился из быстрорастущего лагеря для беженцев, скрывающихся от ужасных побоищ в Южном Судане, в в стабильную деревню. Центр музыки и искусств Биди-Биди, который в сейчас находится в стадии строительства, будет представлять собой невысокий, наполненный светом амфитеатр из кирпича и стали, в котором также разместится студия акустической звукозаписи и раздел музыкальных направлений.
  Прямая металлическая крыша центра будет служить второй цели, помимо укрытия: она представляет собой форму воронки для сбора дождя для местного населения. Тем временем снаружи будет возводиться древесный питомник и плантации.
  Центр, спроектированный архитектурной фирмой Hassell и LocalWorks, дизайн-студией, расположенной в столице Уганды Кампале, представляет собой редкий пример архитектурного проекта, посвященного искусству в перемещенных объектах. Это могло бы быть примером для новых поселков.
  Ксавье Де Кестелье, руководитель глобального отдела дизайна в Hassell, провозгласил, что он надеется, что центр станет катализатором для большего количества подобных проектов. Поскольку за последнее время количество беженцев во всем мире резко возросла, достигнув 33 млн. в 22-м году, несколько временных поселений, такие как Биди-Биди, перевоплотились в постоянные убежища, похожие на города. Так как кризис климата ужесточает погоду, что, в свою очередь, приведет к нехватке продовольствия, ожидается, что число беженцев во всем мире будет неуклонно увеличиваться.
  Первоисточник bigrush.top

 5. RandyWassy says:

  Hey there, my fellow porn enthusiasts! Are you ready for some steamy action? I’ve got just the thing for you – a hot and spicy video featuring some seriously sexy mature babes. These ladies know how to work it, and they’re not afraid to show off their skills. From the present day to the naughty bits, this site has it all. So sit back, relax, and get ready to be blown away by these experienced and seductive performers. Trust me, you won’t be disappointed. So grab some popcorn, dim the lights, and get set for some seriously hot and steamy action!

 6. 오딘계정매입 says:

  국내에 유통되는 게임인증매입의 주로인 97%가 구글과 애플 앱스토어의 등급분류를 통해 서비스되기 덕분에 논란이 된 직후에야 서비스가 중지되는 등 사후 조치가 이뤄지고 있다. 국회를 중심으로 중국 게임의 역사 왜곡 문제를 막기 위한 게임법 개정안이 발의되고 있지만 이마저도 실효성이 낮다는 지적이 적지 않다. 법안 통과에 대부분인 기간이 필요하고 예방보다 처벌에 방점을 맞췄다는 이유 때문이다.

  신규오딘계정거래

 7. Bryonbobia says:

  The site features a mature women in action, showcasing they sexual prowess and expertise. The duration of the video is long enough to satisfy any viewer’s desires. The women is confident and knows exactly what she wants, making for a thrilling and erotic experience. The site is a must-watch for anyone who enjoys mature porn and wants to see a woman in action. The video is sure to leave viewers feeling satisfied and fulfilled, with plenty of steamy and intense moments that will leave them wanting more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *