Đồng thanh cái Malaysia

Cung cấp Đồng thanh cái Malaysia được nhập khẩu trực tiếp từ LUVATA – Malaysia theo tiêu chuẩn JIS  H3140 – C 1100, 1/2H – Cu: 99,99% thế hệ mới với các thông số như sau

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *