Đồng thanh cái thái lan

Cung cấp đồng thanh cái thái lan được nhập khẩu trực tiếp từ thái lan theo tiêu chuẩn JIS  H3140 – C 1100, 1/2H – Cu: 99,99% thế hệ mới với các thông số như sau

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *