Nguyên tắc thiết lập hệ thống chống sét bảo vệ điện sinh hoạt

Mục đích chính của hệ thống bảo vệ thiết bị điện là để giới hạn quá áp đến giá trị có thể chấp nhận cho các thiết bị điện.Hệ thống bảo vệ thiết bị điện bao gồm:
• Một hoặc nhiều SPDs tùy thuộc vào cấu hình xây dựng;
• Liên kết đẳng thế: lưới kim loại của các bộ phận tiếp đất.

Triển khai thực hiện

Thiết lập hệ thống bảo vệ hệ thống điện và điện tử của một tòa nhà là như sau:

Tìm kiếm thông tin

• Xác định tất cả các tải nhạy cảm và vị trí của chúng trong tòa nhà.
• Xác định hệ thống điện, điện tử và các điểm tương ứng đi vào tòa nhà của chúng.
• Kiểm tra hệ thống chống sét trực tiếp là trên tòa nhà hay trong vùng lân cận.
• Thấu hiểu các quy định áp dụng đối với vị trí của tòa nhà.
• Đánh giá các nguy cơ bị sét đánh theo vị trí địa lý, loại hình cung cấp điện, mật độ sét đánh.

Giải pháp thực hiện chống sét

• Cài đặt các dây dẫn liên kết theo một khung lưới.
• Cài đặt một SPD đường vào LV.
• Cài đặt một SPD bổ sung trong mỗi tủ phân phối điện nằm trong vùng lân cận của thiết bị nhạy cảm.

Thiết bị chống xung quá áp (SPD)

Thiết bị chống xung quá áp (SPD) được sử dụng cho mạng lưới cấp điện, mạng điện thoại, và thông tin liên lạc và xe buýt điều khiển tự động.
Thiết bị chống xung quá áp (SPD) là một thành phần của hệ thống bảo vệ thiết bị điện.
Thiết bị này được kết nối song song trên các mạch cung cấp năng lượng của tải để bảo vệ. Nó cũng có thể được sử dụng ở tất cả các cấp của mạng lưới cung cấp điện. Đây là loại phổ biến nhất được sử dụng và hiệu quả nhất trong việc chống quá áp.
Nguyên tắc
SPD được thiết kế để hạn chế xung quá áp có nguồn gốc từ khí quyển và chuyển hướng các sóng xung xuống đất, để hạn chế biên độ của xung quá áp xuống giá trị không còn nguy hại cho thiết bị điện, thiết bị chuyển mạch điện và truyền động điều khiển.
SPD loại bỏ quá áp:
• trong chế độ thông thường, giữa pha và trung tính hoặc đất;
• trong các chế độ khác, giữa pha và trung tính.
Trong trường hợp một xung quá áp vượt quá ngưỡng hoạt động của SPD:
• Thông thường, SPD sẽ dẫn năng lượng xuống đất;
• Trong chế độ khác, SPD phân phối năng lượng cho các dây dẫn trực tiếp khác.
Ba loại SPD:
• SPD loại 1
SPD loại này được khuyến cáo sử dụng trong trường hợp cụ thể của ngành dịch vụ và các tòa nhà công nghiệp có hệ thống chống sét bằng kim thu lôi hay lồng Faraday. Nó bảo vệ hệ thống điện khỏi sét đánh trực tiếp. Nó có thể xả rất nhanh năng lượng của sét lan truyền lây lan dây thoát sét xuống hệ thống tiếp đất.
SPD loại 1được đặc trưng bởi dạng sóng 10/350 µs.
• SPD loại 2
SPD loại 2 dùng để bảo vệ chính cho tất cả các thiết bị điện hoạt động với điện áp thấp. Nó được cài đặt trong mỗi tủ điện, nó ngăn chặn sự lan truyền của xung quá áp tới hệ thống điện và bảo vệ tải.
SPD loại 2 được đặc trưng bởi dạng sóng 8/20 µs.
• SPD loại 3
Những SPDs có khả năng phóng điện thấp. Do đó, chúng phải được cài đặt như là một bổ sung cho SPD loại 2 và trong vùng lân cận có tải nhạy cảm. SPD loại 3 được đặc trưng bởi một sự kết hợp của sóng điện áp (1.2/50 µs) và (8 /20 µs).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *