Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

Tiến trình thực hiện để ngăn chặn nguy cơ bị sét đánh:
Hệ thống bảo vệ một tòa nhà chống lại những ảnh hưởng của sét phải bao gồm:
• Bảo vệ các cấu trúc khỏi bị sét đánh trực tiếp
• Bảo vệ các hệ thống điện khỏi bị sét trực tiếp và gián tiếp.
Nguyên tắc cơ bản bảo vệ của một thiết lập chống lại nguy cơ sét đánh là để ngăn chặn năng lượng của sét ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử nhạy cảm. Để đạt được điều này, hệ thống chống sét cần phải:
• Xác định được dòng sét và những kênh (vị trí) mà tia sét có khả năng thông qua đó để phóng xuống đất là lớn nhất (tránh vùng lân cận của thiết bị điện tử nhạy cảm);
• Thực hiện liên kết đẳng thế của tiến trình thiết lập hệ thống chống sét;
Liên kết đẳng thế này là thực hiện liên kết hệ thống dây tiếp đất (kết nối giữa các hệ thống tiếp đất), và thiết bị van đẳng thế này có thể là thiết bị chống xung (SPDs) hoặc ống phóng khí gas (Spark gaps).
• Giảm thiểu tác động gây ra bởi các ảnh hưởng gián tiếp bằng việc cài đặt SPDs hoặc các bộ lọc. Hai hệ thống bảo vệ được sử dụng để loại bỏ hoặc giới hạn quá áp: chúng được gọi là hệ thống bảo vệ tòa nhà – hệ thống chống sét trực tiếp (đối với bên ngoài của tòa nhà) và hệ thống bảo vệ các thiết bị điện (đối với bên trong tòa nhà).
Xây dựng hệ thống bảo vệ tòa nhà
Vai trò của hệ thống bảo vệ tòa nhà là để chống sét trực tiếp.
Hệ thống này bao gồm:
• Thiết bị bắt sét (VD: kim thu sét): hệ thống chống sét;
• Dây dẫn được thiết kế để truyền sét xuống đất;
• Hệ thống tiếp địa “chim chân” kết nối với nhau;
• Liên kết giữa tất cả các khung kim loại (bằng liên kết van đẳng thế) với điểm tiếp đất.
Khi có dòng sét trong một dây dẫn (dây thoát sét), và nếu có sự khác biệt xuất hiện giữa nó và các hệ thống dẫn kết nối với điểm tiếp đất nằm trong vùng lân cận, có thể gây ra hiện tượng phóng điện bề mặt.
Ba loại hệ thống chống sét trực tiếp được sử dụng:
1) Hệ thống chống sét dùng cột thu lôi
Các cột thu lôi bằng kim loại được đặt ở trên cùng của tòa nhà. Nó được nối đất theo một hoặc nhiều dây dẫn (thường là dải đồng)
2) Hệ thống chống sét dây
Các dây này được trải dài trên cấu trúc được bảo vệChúng được sử dụng để bảo vệ cấu trúc đặc biệt: khu vực phóng tên lửa, các ứng dụng quânsự và bảo vệ đường dây trên không điện áp cao.
3) Hệ thống chống sét với các dây dẫn sét đan xen như lồng lưới (lồng Faraday)
Bảo vệ này liên quan đến việc đặt nhiều dây dẫn (băng đồng) đối xứng nhau xung quanh tòa nhà. Đây là loại hệ thống chống sét được sử dụng cho các tòa nhà cao với rất nhiều thiết bị điện tử nhạy cảm như phòng máy tính.

Hậu quả của hệ thống chống sét trực tiếp (hệ thống bảo vệ bên ngoài tòa nhà) cho các thiết bị điện tử bên trong tòa nhà

Như một hệ quảhệ thống chống sét trực tiếpkhôngbảo vệcác thiết bị điện bên trong tòa nhà điều đó đòi hỏi phải cung cấp một hệ thống bảo vệ cho các thiết bị điện. Khi có sét đánh trực tiếp vào hệ thống chống sét trực tiếp, 50% năng lượng của dòng sét sẽ đi vào hệ thống tiếp đất của các thiết bị điện và sự gia tăng điện áp này rất thường xuyên vượt quá khả năng chịu nhiệt của các loại dây dẫn trong các mạng khác nhau (LV chính, viễn thông, video cáp, vv). Hơn nữadòng chảy của dòng sét qua dây dẫnxuống đất sẽ gây ra hiện tượng quá áp (do hiện tượng cảm ứng điện từcho các thiết bị điện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *